top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

สำหรับสมาชิก

105539
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
23
131
397
104462
2387
2774
105539
หมายเลขไอพี: 18.207.254.88
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-05-30 02:32:53

top-news1

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ.....

Read more

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 10 ปี.....

Read more

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง.....

Read more

ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร..

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง.....

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง.....

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง.....

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง.....

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน..

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ..

Read more

top-news2

ประกาศ เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศ.....

top-act

top-board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top-doc

นายกอบต.

nayok.fwสิบโทประหยัด ทิพวัน
นายกอบต.จิกสังข์ทอง

ปลัดตำบล

image031
นายวัชระ ไชยบัวแดง
ปลัดอบต.จิกสังข์ทอง

ปฏิทินข่าวสาร

May 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

n1

n3

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.