สำหรับสมาชิก

100422
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
44
47
172
99752
44
2083
100422
หมายเลขไอพี: 3.235.75.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-01 20:31:27

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารักการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

 

       Logo

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

00010002

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

 

 

       Logo

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 10  ปี พ.ศ.2563

0001

0002

0003

0004

0005

0006

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Logo

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง สถานที่สาธารณะ โดยเก็บกวาด คัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตราย กิจกรรม Big Cleaning  

67276626 927930487548330 932996059242692608 n67295557 625905084596544 4750602440649211904 n

 

67244765 1179995845537163 2288544216680235008 n67378623 2566328103401865 7589836961611776000 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

Logo

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.