สำหรับสมาชิก

100434
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
56
47
184
99752
56
2083
100434
หมายเลขไอพี: 3.235.75.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-01 21:10:17

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 

นายก

สิบโทประหยัด  ทิพวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

 

 

 

รองรต

  นายรัตน์ มีแสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จน

 นายจันทร์  โพธิ์อุดม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สำเนยง

นางสำเนียง ปิยะวงค์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.