สำหรับสมาชิก

107382
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
15
38
237
106510
106
1717
107382
หมายเลขไอพี: 3.236.108.61
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-04 02:25:27

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     

 

Attachments:

Download this file (สัญญาถนนหินคลุก.ม.17.(499,000.-).pdf)พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Download this file (สัญญาถนนหินคลุก.ม.17.(499,000.-).pdf) แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
Download this file (สัญญาถนนหินคลุก.ม.17.(499,000.-).pdf) ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
Download this file (สัญญาถนนหินคลุก.ม.17.(499,000.-).pdf) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.