แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง