สำหรับสมาชิก

111015
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
49
70
171
110605
857
864
111015
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 20:06:01

กองคลัง

 

   

ส่วนการคลัง

image053

นางบุปผา   นิยม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

image057

นางนฤมล  นาคนวน

นักวิชาการเงินและบัญชี 

   

image055

นางชิตญาภรณ์  บุตรดี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

image061

น.ส.จามรีย์  อ่อนพิมพ์

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 

image065

น.ส.วริศรา สมหนองหาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

image063

น.ส.อนงค์ลักษณ์  นิยม

ผู้ช่วยจนท.จัดเก็บรายได้

 

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.