สำหรับสมาชิก

119527
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
14
39
53
118572
1485
1679
119527
หมายเลขไอพี: 3.236.156.34
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-18 07:11:42

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกสังข์ทองได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกดำเนินการออกฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลายทุกหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วงฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคลบริษัท เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง สามารถเข้าตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

    Logo

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคลบริษัท เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง สามารถเข้าตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/uf7uj1 หรือสแกนผ่าน QR Code อีกช่องทางหนึ่ง 

 

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบรายการและการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ/การขยายเวลา/อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบรายการและการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ/การขยายเวลา/อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

  ไม่มีคำอธิบาย

   ไม่มีคำอธิบาย

 ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.