สำหรับสมาชิก

119645
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
20
37
171
118572
1603
1679
119645
หมายเลขไอพี: 3.239.242.55
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-20 12:43:08

กิจกรรมส่งเสริมด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ประจำปี พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 1. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะสองข้างถนนของตำบลจิกสังข์ทอง   2. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา 3. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 5.การระงับเหตุเพลิงไหม้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

(สิบโทประหยัด ทิพวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

ธง วาตภย    ถง big
ทาน กระทง กระทง1 เทยน2
 เทยน1  เทยน  ธง1  

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.