สำหรับสมาชิก

111052
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
86
70
208
110605
894
864
111052
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 22:04:03

ข้อมูลสภาพทั่วไป

tmp

ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะทางห่างจากอำเภอ )
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอราษีไศล และอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศล เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
( แสดงที่ตั้งและระยะทางห่างจากอำเภอ )
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอราษีไศล และอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศล เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณ)
ตำบลจิกสังข์ทอง มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 17,923 ไร่ หรือประมาณ 26. 14 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม 

ทิศเหนือ ติดกับตำบลโจดม่วง  อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


มีครัวเรือนทั้งสิ้น 885 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,941 คน แยกเป็นชาย 2,019 คน เป็นหญิง 1,922 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 151 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 1 บ้านเชือก 97 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2 บ้านจิก 131 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านมะฟัก  152 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านโจดนาลือ  85 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านสะคาม  91 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านสะแบงตาก 94 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านเชือกกลาง  56 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านเชือกน้อย  65 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านกอยน้อย  84 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านสองห้อง  30 ครัวเรือน

เพิ่มเติม
 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.