สำหรับสมาชิก

110933
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
52
89
110605
775
864
110933
หมายเลขไอพี: 3.234.143.26
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 09:46:21

ข้อมูลหมู่บ้าน

tmp

     องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านเชือก 
หมู่ที่ 2  บ้านจิก
หมู่ที่ 3 บ้านมะฟัก
หมู่ที่ 4  บ้านโจดนาลือ
หมู่ที่ 5  บ้านสะคาม
หมู่ที่ 6  บ้านสะแบงตาก
หมู่ที่ 7  บ้านเชือกกลาง
หมู่ที่ 8  บ้านเชือกน้อย
หมู่ที่ 9  บ้านกอยน้อย
หมู่ที่ 10  บ้านสองห้องProgrammer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.