สำหรับสมาชิก

111020
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
54
70
176
110605
862
864
111020
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 20:16:41

รายงานผลการดำเนินงาน

““ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ““

    ผลการดำเนินงาน ประจำปี

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Eรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

Eรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561)

Eรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2562)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562)

Eรอบ 12 เดือน (เดือนธันวาคม 2563)

 


  

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.