สำหรับสมาชิก

187144
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
22
61
83
186173
3530
4632
187144
หมายเลขไอพี: 3.236.222.124
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-05-17 08:15:11

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

Attachments:

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 4

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

Attachments:

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

รายงานทางการเงิน

 

งบแสดงสถานะการเงินปี 59

รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 (ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561)

รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 (มกราคม 2562- มีนาคม 2562)

 รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ รอบ 6 เดือน(ต.ค. 62-มี.ค.63)

  รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ต.ค. 2563- ธ.ค. 2563)

รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (มกราคม 2564- มีนาคม 2564)

 รายงานแสดงผลดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายไตรมาสที่ รอบ 6 เดือน(ต.ค. 63-มี.ค.64)

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสตง. ประจำปีงบประมาณ 2563

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Attachments:

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนำด้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Facebook

 
Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.