สำหรับสมาชิก

111010
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
44
70
166
110605
852
864
111010
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 19:56:38

สภาตำบล

Logo

 

 

 

      1
       นายฉวี  พรหมศิริ
ประธานสภาอบต.จิกสังข์ทอง

 
     
       2
     นายบุญมี  ทิพวัน

     รองประธานสภาฯ

 
       3

   นายวัชระ ไชยบัวแดง
  เลขานุการสภาฯ อบต.

 
4
นางเย็นนี  ยางงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
 

5
นายบุญพิทักษ์ สมหมั่น
ส.อบต. ม.1

     

22
นายสำรอง วิรุณพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2

   
     

6
นายวิระพล กิติตพันธ์
ส.อบต. ม.3

 

7
นายสวัสดิ์ พิมพ์ศรี
ส.อบต. ม.3

     

9
นางนารี วิรุณพันธ์
ส.อบต. ม.4

 

8
นางอรัญญา ทันใจ
ส.อบต. ม.4

     

21
นายสุดที คำมั่น
ส.อบต. ม.5

 

11
นางอุทัย วิรุณพันธ์
ส.อบต. ม.5

     

12
นางจำรัส แดงบุญเรือง
ส.อบต. ม.6

 

13
นายประเสริฐ คำปลิว
ส.อบต. ม.6

     

14
นางเพ็ญศรี วิรุณพันธ์
ส.อบต. ม.7

   
 18

นายอุบลราช สุภาพ
ส.อบต. ม.8

  15
 นางคะนึงสุข วิรุณพันธ์
ส.อบต. ม.8

16
นายเชิด จีนชำนิ
ส.อบต. ม.9

   23

นายกลิ่น ทิพวัน
ส.อบต. ม.9

 19

นางสมบัติ ศาลา
ส.อบต. ม.10

   25

นายมงคล พรรษา
ส.อบต. ม.10

     
     
     

11

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.