สำหรับสมาชิก

111003
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
70
159
110605
845
864
111003
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 19:39:51

สำนักงานปลัด

 

 

สำนักงานปลัด 

image031

นายวัชระ  ไชยบัวแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 
 
   

image034

นางสาวศรีประชา  ศิลาบุตร

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

วาง

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไป

 
 

image038

นายสมพงษ์  จันพิรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

มน

นาวสาวจันทร์เพ็ญ นิลสังข์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ตก

(นางสาวปิยมล ยางงาม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

วทย

(นายประวิทย แขมคำ)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

 

วาง

(นายเมทนี สุขเกษม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

   

สมโชค

(นายสมโชค คำเมือง

พนักงานขับรถยนต์

 วาง

(นางสาวชลธิชา วิรุณพันธ์)

คนงานทั่วไป

   คำม

(นายคำมี โรมพันธ์)

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

ทองใบ

 

(นายทองใบ คำจันทร์)

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

  

 

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.