สำหรับสมาชิก

111023
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
70
179
110605
865
864
111023
หมายเลขไอพี: 3.237.94.109
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-29 20:25:40

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 

 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas คุณภาพชีวิตท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.