ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2022 03:27:35 1,312

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะทางห่างจากอำเภอ )
        องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอราษีไศล และอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศล เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร        
เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณ) ตำบลจิกสังข์ทอง มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 17,923 ไร่ หรือประมาณ 18  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม 

ทิศเหนือ ติดกับตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ