การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

19 ธ.ค. 2023 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.จิกสังข์ทอง 285