ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

27 ก.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 268