ประกาศผลสอบการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลสอบการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

19 ม.ค. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.จิกสังข์ทอง 328