ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง

ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง

11 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.จิกสังข์ทอง 111

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดยนายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลจิกสังข์ทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง