พนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย)

พนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย)

30 เม.ย. 2021 10:15:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.จิกสังข์ทอง 305

  30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดย ท่านสิบโทประหยัด ทิพวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ร่วมส่งนางสาวนุศรา หินกอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่