ลงพื้นที่สำรวจมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง

ลงพื้นที่สำรวจมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง

3 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.จิกสังข์ทอง 137

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดย นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มอบหมายพนักงานกองช่าง และพนักงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของมิเตอร์ประปา