วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.จิกสังข์ทอง 144

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดย นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง/หน่วยตรวจสอบภายใน/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ