สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4 มี.ค. 2022 10:10:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 312