สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

25 เม.ย. 2023 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 193