องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ลงพื้นที่สำรวจรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ลงพื้นที่สำรวจรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง

13 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.จิกสังข์ทอง 75

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

            องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง นำโดย นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มอบหมายให้ นายวัชระ ไชยบัวแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลังในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลจิกสังข์ทอง เพื่อให้มาชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ในกิจการรถเกี่ยวข้าว และนวดข้าว