เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 156 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 156 ชุด

7 ก.ย. 2023 08:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จิกสังข์ทอง 124